Marjan Leber

Doz. Dr. D-Ing. Marjan Leber

marjan leber

Forschungsschwerpunkte:

 • Produktentwicklung
 • Zeitmanagement
 • Innovationsmanagement
 • Wissensmanagement und Wissensbilanz
 • Produktionsmanagement
 • Qualitätsmanagement
 • Costsmanagement

Forschungsexpertise:

 • 1980 – 1982: Technical secondary School of Ptuj: Professor
 • 1982 – 1990: AGIS Ptuj: Director of Technology, Development, Production
 • Since 1990 – Faculty of Mechanical Engineering University of Maribor: Assistant, Super Lecturer am Institut für Production Engineering, Laboratorium für Produktionsplaning
 • Since 2003 – Innovation Service Network d.o.o., Ptuj: Managing Director
 • 1982- Technical College of Maribor (Diplomarbeit mit Thema: Arbeitsstudium)
 • 1993- Faculty of Technical Engineering (Magisterstudium und Specialization: Qualitätszuverlässigkeit in Produtionssysteme)
 • 2003- University of Maribor (Doctoral Dissertation: Das Model für die dinamische Produktentwicklung)
 • Expert examination Work Factor, Iskra BII
 • Expert examination Value analysis, Iskra BII
 • Expert examinationTime management (Drigus – Germany)
 • Expert examination Production- and process Engineering (Delmia – Germany)
 • Seit 1998: Mitglied im QFD Institut Deutschland, Koeln
 • Seit 2002: Mitglied im TRIZ Kompetenzzentrum Austria, Graz
 • Projektleiter oder Mitarbeiter in zalreichen Forschungs- und Industrieprojekten (z.B.: Sodobni pristop k razvoju zahtevnih transfer orodij z upoštevanjem življenjskega cikla proizvodnje : ekspertiza RR faze [za podjetje VAR d.o.o]. Maribor: Fakulteta za strojništvo, 2007. IV, 116 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 59301121])
 • Autor oder Koautor mehr als 10 Monography und Academic Bücher (Personal bibliography)
 • Mentor und Komentor bei mehr als 100 Diplomarbeiten

Publikationen:

2008

 • ARTICLES AND OTHER COMPONENT PARTS

  1.08 Published Scientific Conference Contribution

  1. MOČNIK KRESNIK, Amadeja, CHRISTL, Conny, LEBER, Marjan. Razvoj programskega orodja za učeče se delovno mesto. V: PALČIČ, Iztok (ur.). Projektni forum Slovenskega združenja za projektni management, Radenci, 4-6. junuj 2008. S projekti do vodilne vloge v EU : zbirka predavanj. Ljubljana: Slovensko združenje za projektni management, 2008, str. 174-183. [COBISS.SI-ID 12328726]

  2. LEBER, Maja, LEBER, Marjan. Projektni pristop v izkustvenem učenju. V: PALČIČ, Iztok (ur.). Projektni forum Slovenskega združenja za projektni management, Radenci, 4-6. junuj 2008. S projekti do vodilne vloge v EU : zbirka predavanj. Ljubljana: Slovensko združenje za projektni management, 2008, str. 250-259. [COBISS.SI-ID 12329494]

  1.22 Interview

  3. LEBER, Marjan, GOZNIK, Majda. Znanje je pomemben kapital vsakega podjetja : z dr. Marjanom Lebrom o intelektualnem kapitalu. Štajerski tednik, 15. jul. 2008, letn. 61, št. 55, str. 7. [COBISS.SI-ID 12395286]


  PERFORMED WORKS (EVENTS)

  3.14 Invited Lecture at Foreign University

  4. LEBER, Marjan. Upravljanje intelektualnim kapitalom : pozvano predavanje za studente poslijediplomskog studija „Strateško poduzetništvo“, Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet, 3.7.2008. Zagreb, 2008. [COBISS.SI-ID 12394774]


  SECONDARY AUTHORSHIP

  Supervisor for Undergraduate Theses

  5. JELEN, David. Menedžment ciljnih stroškov : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa. Maribor: [D. E. Jelen], 2008. XII, 103 f., tebele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 12371222]

  6. HROVAT, Damjan. Optimizacija delovnega procesa s smernicami za izboljšanje učinkovitosti poslovanja : diplomsko delo. Maribor: [D. Hrovat], 2008. X, 58 f., [1] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 12358934]

  7. KERN, Janez. Racionalizacija linije za valovno spajkanje : diplomsko delo. Maribor: [J. Kern], 2008. XII, 56 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 12447766]

  Co-Supervisor for Undergraduate Theses

  8. MALINGER, Robert. Pomen nabavne funkcije in kakovosti materiala za učinkovitost proizvodnega sistema : diplomsko delo. Maribor: [R. Malinger], 2008. XI, 63 f., [9] f. pril., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 12371990]

2007

 • ARTICLES AND OTHER COMPONENT PARTS

  1.01 Original Scientific Article

  1. BUCHMEISTER, Borut, LEBER, Marjan, PAVLINJEK, Jože. Impact of periodic changing demand to supply chain inventories. Mech. Eng. Sci. J. (Skopje), 2007, vol. 26, no. 2, str. 79-86. [COBISS.SI-ID 12189974]

  1.08 Published Scientific Conference Contribution

  2. PALČIČ, Iztok, BUCHMEISTER, Borut, LEBER, Marjan. Off-shoring of production in European countries with focus on Slovenia. V: KATALINIĆ, Branko (ur.). Annals of DAAAM for 2007 & proceedings of the 18th International DAAAM symposium „Intelligent manufacturing & Automation: „Focus on creativity, responsibility, and ethics of engineers“, 24-27th October 2007, Zadar, Croatia. Vienna: DAAAM International, 2007, str. 537-538. [COBISS.SI-ID 11822102]

  3. LEBER, Marjan, BUCHMEISTER, Borut, POLAJNAR, Andrej. Knowledge management and balancing of knowledge. V: EKINOVIĆ, Sabahudin (ur.), YALÇIN, Senay (ur.), VIVANCOS CALVET, Joan (ur.). 11th International Research/Expert Conference Trends in the development of machinery and associated technology TMT, 05-09 September 2007, Hammamet, Tunisia. Proceedings. Zenica: Faculty of Mechanical Engineering, cop. 2007, str. 463-466. [COBISS.SI-ID 11710998]

  4. POLAJNAR, Andrej, BUCHMEISTER, Borut, LEBER, Marjan. A new method for determining the effects of exposure to noise in industrial working environments. V: EKINOVIĆ, Sabahudin (ur.), YALÇIN, Senay (ur.), VIVANCOS CALVET, Joan (ur.). 11th International Research/Expert Conference Trends in the development of machinery and associated technology TMT, 05-09 September 2007, Hammamet, Tunisia. Proceedings. Zenica: Faculty of Mechanical Engineering, cop. 2007, str. 519-522. [COBISS.SI-ID 11711254]

  5. BUCHMEISTER, Borut, POLAJNAR, Andrej, LEBER, Marjan, ROJS, Tomaž. Case study of bullwhip effect in supply chains. V: EKINOVIĆ, Sabahudin (ur.), YALÇIN, Senay (ur.), VIVANCOS CALVET, Joan (ur.). 11th International Research/Expert Conference Trends in the development of machinery and associated technology TMT, 05-09 September 2007, Hammamet, Tunisia. Proceedings. Zenica: Faculty of Mechanical Engineering, cop. 2007, str. 1499-1502. [COBISS.SI-ID 11711766]

  1.09 Published Professional Conference Contribution

  6. LEBER, Marjan, PIŽMOHT, Petja, ŽIGER, Bojan. Bilanca znanja kot pomemben del bonitetnega poročila. V: POLAJNAR, Andrej (ur.), POJE, Janez (ur.), JUNKAR, Mihael (ur.). Orodjarne v svetu globalne sposobnosti : dobavitelj – kupec – orodjar : zbornik posvetovanja, Portorož, 09.-11. oktober 2007. Ljubljana: GZS, Združenje kovinske industrije, Odbor za orodjarstvo; v Mariboru: Fakulteta za strojništvo, 2007, str. 37-42. [COBISS.SI-ID 11812630]

  1.25 Other Articles or Component Parts

  7. LEBER, Marjan, PIŽMOHT, Petja, ŽIGER, Bojan. Predstavitev projekta INCAS. V: Izkoristimo priložnosti. Murska Sobota: Pomursko društvo za kakovost, 2007, str. 41-47. [COBISS.SI-ID 11910166]


  MONOGRAPHS AND OTHER COMPLETED WORKS

  2.13 Treatise, Preliminary Study, Study

  8. LEBER, Marjan, BALIČ, Jože, MLAKAR, Anton, DOMINKO, Mirko, DRSTVENŠEK, Igor, BRAJLIH, Tomaž, VALENTAN, Bogdan, POLAJNAR, Andrej, ZIERER, Janko, BUCHMEISTER, Borut, PIŽMOHT, Petja, PALČIČ, Iztok, CIGÜT, Simon, RAKOVEC, Marko, FRAS, Danilo, ZADRAVEC, Viktorija, TURK, Dušan, GUMZEJ, Zlatko, VERONIK, Hubert, BONIFARTI, Silvester, MAUKO, Branko, HALOŽAN, Danijel, HORVAT, Drago, STRAMIČ, Denis, RAUTAR, Ivan. Sodobni pristop k razvoju zahtevnih transfer orodij z upoštevanjem življenjskega cikla proizvodnje : ekspertiza RR faze [za podjetje VAR d.o.o]. Maribor: Fakulteta za strojništvo, 2007. IV, 116 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 59301121]


  SECONDARY AUTHORSHIP

  Supervisor for Undergraduate Theses

  9. HRIBERŠEK, Anton. Hitra menjava orodja na stiskalnici – uvajanje SMED metode : diplomsko delo. Maribor: [A. Hriberšek], 2007. XII, 47 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 11968534]

  10. TURNŠEK, Rok. Izboljšanje elementov proizvodnega sistema z uvedbo metode 20 ključev v Gorenju d.d. : diplomska naloga visokega strokovnega študija. Maribor: [R. Turnšek], 2007. 66 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 11242518]

  11. PUKL, Tomaž. Vpliv metode 20 ključev na produktivnost in zmanjšanje zalog s poudarkom na ključu 4 in ključu 11 : diplomska naloga visokega strokovnega študija. Celje: [T. Pukl], 2007. 70 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 11242774]

  Co-Supervisor for Undergraduate Theses

  12. JEZERNIK, Martina. Ugotavljanje strukture delovnega časa in koeficienta Kd v proizvodnji avtomobilskih prevlek : diplomsko delo visokošolskega študijskega programa. Maribor: [M. Jezernik], 2007. 75 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 11510806]

2006

 • ARTICLES AND OTHER COMPONENT PARTS

  1.08 Published Scientific Conference Contribution

  1. PALČIČ, Iztok, POLAJNAR, Andrej, LEBER, Marjan, PIŽMOHT, Petja. Value management and new product development. V: KATALINIĆ, Branko (ur.). Annals of DAAAM for 2006 & proceedings of the 17th International DAAAM symposium „Intelligent manufacturing & Automation: „Focus on mechatronics and robotics“, 8-11th November 2006, Vienna, Austria. Vienna: DAAAM International, 2006, str. 281-282. [COBISS.SI-ID 10876694]

  2. LEBER, Marjan, PIŽMOHT, Petja, PALČIČ, Iztok, WILLFORT, Reinhard. Knowledge management can help to find the right balance. V: HERIČKO, Marjan (ur.), ŽIVKOVIČ, Aleš (ur.). KMO’2006 : knowledge management in organizations : proceedings of the First International Conference for New Trends in Knowledge Management, Maribor, June 13-14, 2006. Maribor: Faculty of Electrical Engineering and Computer Science, Institute of informatics, 2006, str. 92-97. [COBISS.SI-ID 10493206]

  3. LEBER, Marjan, POLAJNAR, Andrej, PIŽMOHT, Petja. Vrednotenje znanja vodi k boljšim poslovnim rezultatom. V: POLAJNAR, Andrej (ur.), POJE, Janez (ur.), JUNKAR, Mihael (ur.). Rast obsega – potrebni pogoj za uspeh : dobavitelj – kupec – orodjar : zbornik posvetovanja, Portorož, 10.-12. oktober 2006. Ljubljana: GZS, Združenje kovinske industrije, Odbor za orodjarstvo; v Mariboru: Fakulteta za strojništvo, 2006, str. 109-112. [COBISS.SI-ID 10805526]

  4. LEBER, Marjan, PALČIČ, Iztok, PIŽMOHT, Petja. Business excellence and knowledge management in successful companies. V: EKINOVIĆ, Sabahudin (ur.), YALÇIN, Senay (ur.), VIVANCOS CALVET, Joan (ur.). 10th International Research/Expert Conference TMT 2006, Barcelona – Lloret de Mar, Spain, 11-15 September, 2006. Trends in the development of machinery and Associated technology TMT 2006 : proceedings. Zenica: Faculty of Mechanical Engineering [etc.], 2006, str. 1355-1358. [COBISS.SI-ID 10687254]


  PERFORMED WORKS (EVENTS)

  3.16 Unpublished Invited Conference Lecture

  5. LEBER, Marjan. Value and balancing of knowledge : invited lecture delivered at the International Conference on Knowledge Management – EDUCA PLUS, 8th November 2006, Zagreb, Croatia. Zagreb, 2006. [COBISS.SI-ID 11041302]


  SECONDARY AUTHORSHIP

  Supervisor for Undergraduate Theses

  6. LUJINOVIĆ, Ermin. Racionalizacija dela v oddelku Montaža v podjetju TAB d.o.o. : diplomsko delo [visokošolskega strokovnega študijskega programa], (Fakulteta za strojništvo, Diplomska dela visokošolskega strokovnega študija). Maribor: [E. Lujinović], 2006. X, 72 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 10973206]

  7. KAPITAN, Igor. Racionalizacija postopka konfekcioniranja avtoplašča : diplomsko delo. Maribor: [I. Kapitan], 2006. XIII, 65 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 11053334]

  8. ŠIJANEC, Suzana. Racionalizacija proizvodnega procesa z MTO v podjetju EPAS : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa, (Fakulteta za strojništvo, Tekstil, Diplomska dela visokošolskega strokovnega študija). Maribor: [S. Šijanec], 2006. V, 58 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 10349846]

  9. KOZAR, Irena. Racionalizacija proizvodnje v prikrojevalnici EPAS d.o.o. : diplomsko delo [visokošolskega strokovnega študijskega programa], (Fakulteta za strojništvo, Tekstil, Diplomska dela visokošolskega strokovnega študija). Maribor: [I. Kozar], 2006. IV, 48 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 10349590]

  10. ČERNJAVSKI, Rok. Razčlenitev in ovrednotenje urne postavke servisnih storitev : diplomsko delo [visokošolskega strokovnega študijskega programa], (Fakulteta za strojništvo, Diplomska dela visokošolskega strokovnega študija). Maribor: [R. Černjavski], 2006. VIII, 54 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 10897686]

  11. TRATNJEK, Uroš. Upravičenost posodobitve tehnološke opreme v proizvodnem procesu : diplomsko delo [visokošolskega strokovnega študijskega programa], (Fakulteta za strojništvo, Diplomska dela visokošolskega strokovnega študija). Maribor: [U. Tratnjek], 2006. VI, 54 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 10364950]

  12. MOGU, Sebastjan. Uvajanje procesa stalnih izboljšav v podjetju : diplomsko delo [visokošolskega strokovnega študijskega programa], (Fakulteta za strojništvo, Diplomska dela visokošolskega strokovnega študija). Maribor: [S. Mogu], 2006. XI, 72 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 10902294]

  13. GOLOB, Danica. Zmanjševanje organizacijskih izgub v oddelku kompletirnice podjetja Prevent Radlje d.o.o. : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa, (Fakulteta za strojništvo, Tekstil, Diplomska dela visokošolskega strokovnega študija). Maribor: [D. Golob], 2006. X, 85 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 10910486]

  Co-Supervisor for Undergraduate Theses

  14. HREN, Zdenko. Model organiziranosti podjetja brez izgub (lean enterprise) : diplomsko delo [visokošolskega strokovnega študijskega programa], (Fakulteta za strojništvo, Diplomska dela visokošolskega strokovnega študija). Maribor: [Z. Hren], 2006. XI, 72 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 10904598]

2005

 • ARTICLES AND OTHER COMPONENT PARTS

  1.01 Original Scientific Article

  1. FULDER, Tatjana, PIŽMOHT, Petja, POLAJNAR, Andrej, LEBER, Marjan. Ergonomically designed workstation based on simulation of worker’s movements. Int. j. simul. model., Mar. 2005, vol. 4, no. 1, str. 27-34. [COBISS.SI-ID 9448214]

  1.08 Published Scientific Conference Contribution

  2. HARTLIEB, Erich, LEBER, Marjan, TUPPINGER, Josef, WILLFORT, Reinhard. The analysis of organizational culture and structure as a basis for the implementation of knowledge management. V: VODOVNIK, Zvone (ur.). Intellectual capital and knowledge management : proceedings of the 5th International Conference of the Faculty of Management Koper, University of Primorska, 18-20 November 2004, Congress Centre Bernardin, Portorož, Slovenia. Koper: Faculty of management, 2005, str. 171-179. http://www.fm-kp.si/zalozba/ISBN/961-6486-71-3/171-179.pdf. [COBISS.SI-ID 1419735]

  3. LEBER, Marjan, POLAJNAR, Andrej, PIŽMOHT, Petja, PALČIČ, Iztok. Supporting innovation with knowledge management. V: VODOVNIK, Zvone (ur.). Intellectual capital and knowledge management : proceedings of the 5th International Conference of the Faculty of Management Koper, University of Primorska, 18-20 November 2004, Congress Centre Bernardin, Portorož, Slovenia. Koper: Faculty of management, 2005, str. 253-260. http://www.fm-kp.si/zalozba/ISBN/961-6486-71-3/253-260.pdf. [COBISS.SI-ID 1420503]

  4. LEBER, Marjan, POLAJNAR, Andrej, WILLFORT, Reinhard. Linking innovation and knowledge management. V: EKINOVIĆ, Sabahudin (ur.), YALÇIN, Senay (ur.), VIVANCOS CALVET, Joan (ur.). TMT 2005, 9th International Research/Expert Conference Trends in the Development Machinery and AssociatedTechnology, Antalya, Turkey, 26-30 September, 2005. Proceedings. Zenica: Faculty of Mechanical Engineering, 2005, str. 393-396. [COBISS.SI-ID 9887510]

  1.09 Published Professional Conference Contribution

  5. VOH, Bojan, LEBER, Marjan. Vključevanje inovacijskega managementa v model poslovne odličnosti. V: POLAJNAR, Andrej (ur.), POJE, Janez (ur.), JUNKAR, Mihael (ur.). Odličnost orodjarn : dobavitelj – kupec – orodjar : zbornik posvetovanja, Portorož, 11.-13. oktober 2005. Ljubljana: GZS, Združenje kovinske industrije, Odbor za orodjarstvo; v Mariboru: Fakulteta za strojništvo, 2005, str. 55-60. [COBISS.SI-ID 9978390]

  1.16 Independent Scientific Component Part or a Chapter in a Monograph

  6. FULDER, Tatjana, POLAJNAR, Andrej, VUJICA-HERZOG, Nataša, LEBER, Marjan. Process of manufacturing capability development in industrial clusters. V: KATALINIĆ, Branko (ur.). DAAAM International scientific book 2005, (DAAAM International scientific book). Vienna: DAAAM International Vienna, 2005, str. 193-202. [COBISS.SI-ID 10122518]

  7. PIŽMOHT, Petja, POLAJNAR, Andrej, LEBER, Marjan, VUJICA-HERZOG, Nataša. Systematic option valuation approach to product and technology development projects. V: KATALINIĆ, Branko (ur.). DAAAM International scientific book 2005, (DAAAM International scientific book). Vienna: DAAAM International Vienna, 2005, str. 523-532. [COBISS.SI-ID 10122262]


  MONOGRAPHS AND OTHER COMPLETED WORKS

  2.06 Manual, Dictionary, Lexicon, Atlas, Map

  8. BORNEMANN, Manfred, HARTLIEB, Erich, LEBER, Marjan, POLAJNAR, Andrej, BUCHMEISTER, Borut, PANDŽA, Krsto, FULDER, Tatjana, PALČIČ, Iztok, VUJICA-HERZOG, Nataša, PIŽMOHT, Petja, TOMINOVIĆ, Klaudio, PAVLIN, Samo. Menedžment znanja. Del 3, Uspešna uporaba znanja – danes in v prihodnosti. Maribor: Fakulteta za strojništvo, 2005. 79 str., graf. prikazi. ISBN 86-435-0758-X. [COBISS.SI-ID 56099841]

  2.12 Final Research Report

  9. DE TONI, Alberto, PANDŽA, Krsto, POLAJNAR, Andrej, LEBER, Marjan, BUCHMEISTER, Borut, PALČIČ, Iztok, PIŽMOHT, Petja, VUJICA-HERZOG, Nataša, FULDER, Tatjana, FIJAN, Rebeka, SRŠEN, Sašo. Creative processes for enterprise innovation : CREATE project. Maribor; Brussels: Faculty of Machanical Engineering, 2005. 1 zv. (loč. pag.), graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 9598486]

  10. ARILLA, Cristina, PANDŽA, Krsto, POLAJNAR, Andrej, BUCHMEISTER, Borut, PALČIČ, Iztok, PIŽMOHT, Petja, LEBER, Marjan, VUJICA-HERZOG, Nataša. Manufacturing visions – Integrating diverse perspectives into pan-European foresight : ManVis final report : Delphi interpretation report, (European Commission, 6th Framework programme on research, technological development and demonstration). Maribor: Faculty of Mechanical Engineering; Karlsruhe: Fraunhofer Institute for System Innovation Research, 2005. 1 mapa (loč. pag.), graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 10797590]

  2.13 Treatise, Preliminary Study, Study

  11. LEBER, Marjan. Analiza delovnega procesa in postavitev normativov proizvodnega procesa v podjetju Trgodom Nr1 d.o.o. : celoviti projekt: Na poti v EU 2.del. Maribor: Fakulteta za strojništvo, 2005. 28 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 9754390]

  12. LEBER, Marjan, POLAJNAR, Andrej, LEBER, Jože, STRAŠEK, Ivan, STRAŠEK, Miha, BRUNČIČ, Stanislav, ZASTAVNIKOVIČ, Goran. Organizacija služb proizvodno tehničnega področja v podjetju Impol – Inotecna d.o.o. : celoviti projekt: Na poti v EU 2.del. Maribor: Fakulteta za strojništvo, 2005. 27 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 9754902]

  13. LEBER, Marjan, POLAJNAR, Andrej, BALIČ, Marija, KLADNIK, Marjan, VRANIČ, Branko. Racionalizacija proizvodnje v podjetju W&G d.o.o. : celoviti projekt: Na poti v EU 2.del. Maribor: Fakulteta za strojništvo, 2005. 63 f., pril., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 9755158]

  14. BALIČ, Jože, LEBER, Marjan, TUŠEK, Simona, ZIERER, Janko. Sodobni pristop k razvoju zahtevnih transfer orodij z upoštevanjem življenjskega cikla proizvodnje : ekspertiza RR faze : poročilo RR faze projekta za podjetje VAR d.o.o. Maribor: Fakulteta za strojništvo, 2005. 89 str. [COBISS.SI-ID 55691009]

  15. LEBER, Marjan, POLAJNAR, Andrej, ŠPAN, Iztok, ŠPAN, Jože, DOLAR, Robert. Ugotavljanje organizacijskih izgub v podjetju Tajfun d.o.o. : poročilo za projekt. Maribor: Fakulteta za strojništvo, 2005. 1 zv. (loč. pag.), ilustr. [COBISS.SI-ID 10061334]


  SECONDARY AUTHORSHIP

  Supervisor for Undergraduate Theses

  16. RAKUŠA, Miro. Analiza organizacijskih izgub in racionalizacija proizvodnje v podjetju Expo biro : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa, (Fakulteta za strojništvo, Diplomska dela visokošolskega strokovnega študija). Maribor: [M. Rakuša], 2005. 53 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 9751830]

  17. LUKMAN, Bogdan. Analiza učinkovitosti funkcije vzdrževanja glede na proizvodni proces : diplomsko delo visokošolskega študijskega programa, (Fakulteta za strojništvo, Diplomska dela visokošolskega strokovnega študija). Maribor: [B. Lukman], 2005. VIII, 45 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 10061846]

  18. BRKIĆ, Dejan. Analiza upravičenosti gradnje čistilne naprave : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija, (Fakulteta za strojništvo, Diplomska dela visokošolskega strokovnega študija). Maribor: [D. Brkić], 2005. IX, 58 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 9622038]

  19. RAMŠAK, Matjaž. Izdelava tabel standardnih časov na osnovi WF normativov in programskega orodja Plazet : diplomsko delo univerzitetnega študijskega programa, (Fakulteta za strojništvo, Diplomska dela univerzitetnega študija). Maribor: [M. Ramšak], 2005. XII, 128 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 9432086]

  20. KRAJNIK, Simon. Izgradnja časovnega standarda za knjigoveznico : diplomska naloga visoko strokovnega študijskega programa, (Fakulteta za strojništvo, Diplomska dela visokošolskega strokovnega študija). Maribor: [S. Krajnik], 2005. 66 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 9941526]

  21. KAMPUŠ, Marjan. Metoda QFD v funkciji odločitve pri usmerjanju v poklicno šolanje : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa, (Fakulteta za strojništvo, Diplomska dela visokošolskega strokovnega študija). Maribor: [M. Kampuš], 2005. XIII, 92 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 9424662]

  22. GORIČANEC, Damir. Optimizacija opravil in števila zaposlenih v proizvodnem obratu Termoelektrarne toplarne Ljubljana : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa, (Fakulteta za strojništvo, Diplomska dela visokošolskega strokovnega študija). Maribor: [D. Goričanec], 2005. XII, 71 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 9612566]

  23. ROBLEK, Matej. Planiranje in spremljanje izvedbe investicijskih načrtov : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa, (Fakulteta za strojništvo, Diplomska dela visokošolskega strokovnega študija). Maribor: [M. Roblek], 2005. X, 60 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 9678870]

  24. KOZODERC, Stanislav. Povečanje proizvodnosti na operaciji izsekovanja izparilnih plošč v podjetju Talum d.d. : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa, (Fakulteta za strojništvo, Diplomska dela visokošolskega strokovnega študija). Maribor: [S. Kozoderc], 2005. VIII, 53 f. + pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 9676566]

  Translator

  25. BORNEMANN, Manfred, HARTLIEB, Erich, LEBER, Marjan, POLAJNAR, Andrej, BUCHMEISTER, Borut, PANDŽA, Krsto, FULDER, Tatjana, PALČIČ, Iztok, VUJICA-HERZOG, Nataša, PIŽMOHT, Petja, TOMINOVIĆ, Klaudio, PAVLIN, Samo. Menedžment znanja. Del 3, Uspešna uporaba znanja – danes in v prihodnosti. Maribor: Fakulteta za strojništvo, 2005. 79 str., graf. prikazi. ISBN 86-435-0758-X. [COBISS.SI-ID 56099841]

  Adapter

  26. BORNEMANN, Manfred, HARTLIEB, Erich, LEBER, Marjan, POLAJNAR, Andrej, BUCHMEISTER, Borut, PANDŽA, Krsto, FULDER, Tatjana, PALČIČ, Iztok, VUJICA-HERZOG, Nataša, PIŽMOHT, Petja, TOMINOVIĆ, Klaudio, PAVLIN, Samo. Menedžment znanja. Del 3, Uspešna uporaba znanja – danes in v prihodnosti. Maribor: Fakulteta za strojništvo, 2005. 79 str., graf. prikazi. ISBN 86-435-0758-X. [COBISS.SI-ID 56099841]

  Co-Supervisor for Undergraduate Theses

  27. BIZALJ, Marjan. Racionalizacija železniškega transporta v podjetju Acroni : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa, (Fakulteta za strojništvo, Diplomska dela visokošolskega strokovnega študija). Maribor: [M. Bizalj], 2005. IX, 44 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 9472278]


  UNCLASSIFIED

  28. POLAJNAR, Andrej, BUCHMEISTER, Borut, LEBER, Marjan. Proizvodni menedžment. Ponatis. V Mariboru: Fakulteta za strojništvo, 2005. VI, 415 str., 28 str. pril., ilustr., preglednice. ISBN 86-435-0379-7. [COBISS.SI-ID 54649089]

2004

 • ARTICLES AND OTHER COMPONENT PARTS

  1.08 Published Scientific Conference Contribution

  1. PIŽMOHT, Petja, POLAJNAR, Andrej, LEBER, Marjan. Real options approach to project evaluation. V: KATALINIĆ, Branko (ur.). Annals of DAAAM for 2004 & proceedings of the 15th International DAAAM symposium „Intelligent manufacturing & Automation: globalisation – technology – men – nature“, 3-6th November 2004, Vienna, Austria. Vienna: DAAAM International, 2004, str. 357-358. [COBISS.SI-ID 9138198]

  2. LEBER, Marjan, POLAJNAR, Andrej. Product development and innovation management. V: EKINOVIĆ, Sabahudin (ur.). TMT 2004, 8th International Research/Expert Conference Trends in the Development Machinery and AssociatedTechnology, Neum, Bosnia and Herzegovina, 15-19 September 2004. Proceedings. Zenica: Faculty of Mechanical Engineering, 2004, str. 647-650. [COBISS.SI-ID 9009942]

  1.16 Independent Scientific Component Part or a Chapter in a Monograph

  3. LEBER, Marjan, POLAJNAR, Andrej, PIŽMOHT, Petja. Production development based on innovation management. V: KATALINIĆ, Branko (ur.). DAAAM International scientific book 2004, (DAAAM International scientific book). Vienna: DAAAM International, cop. 2004, str. 353-360. [COBISS.SI-ID 9133078]


  MONOGRAPHS AND OTHER COMPLETED WORKS

  2.03 Reviewed University and Academic Textbook

  4. POLAJNAR, Andrej, BUCHMEISTER, Borut, LEBER, Marjan, PANDŽA, Krsto, KALPIČ, Branko, ROJS, Tomaž, VUJICA-HERZOG, Nataša, PALČIČ, Iztok, FULDER, Tatjana, MEŽA, Peter. Menedžment proizvodnih sistemov – sodobni pristopi. Maribor: Fakulteta za strojništvo, 2004. VII, 506 str., graf. prikazi. ISBN 86-435-0666-4. [COBISS.SI-ID 53981697]

  2.06 Manual, Dictionary, Lexicon, Atlas, Map

  5. LEBER, Marjan. Leksikon metod inovacijskega menedžmenta in menedžmenta kakovosti. Maribor: Fakulteta za strojništvo, 2004. 123 str., ilustr. ISBN 86-435-0662-1. [COBISS.SI-ID 53904129]

  6. BORNEMANN, Manfred, LEBER, Marjan, POLAJNAR, Andrej, BUCHMEISTER, Borut, PANDŽA, Krsto, FULDER, Tatjana, PALČIČ, Iztok, VUJICA-HERZOG, Nataša, TOMINOVIĆ, Klaudio. Menedžment znanja : priročnik. Del 2. Maribor: Fakulteta za strojništvo, 2004. 75 str., ilustr. ISBN 86-435-0609-5. [COBISS.SI-ID 52768769]


  SECONDARY AUTHORSHIP

  Supervisor for Undergraduate Theses

  7. SIČANOVIĆ, Zdravko. Načrtovanje zadovoljstva strank z metodo QFD v Zavarovalnici Maribor d.d. : diplomsko delo visokošolskega strokovnega programa, (Fakulteta za strojništvo, Diplomska dela visokošolskega strokovnega študija). Maribor: [Z. Sičanović], 2004. VI, 107 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 9245206]

  8. KNAUS, Simona. Racionalizacija proizvodnega procesa s pomočjo MTO v podjetju Dani&Eli : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija, (Fakulteta za strojništvo, Tekstil, Diplomska dela visokošolskega strokovnega študija). Maribor: [S. Knaus], 2004. 55 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 8665622]

  9. KUKEC, Alenka. Struktura časa izdelave moške športne srajce : diplomska naloga visokošolskega strokovnega študijskega programa, (Fakulteta za strojništvo, Tekstil, Diplomska dela visokošolskega strokovnega študija). Maribor: [A. Kukec], 2004. VI, 55 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 8590102]

  Translator

  10. BORNEMANN, Manfred, LEBER, Marjan, POLAJNAR, Andrej, BUCHMEISTER, Borut, PANDŽA, Krsto, FULDER, Tatjana, PALČIČ, Iztok, VUJICA-HERZOG, Nataša, TOMINOVIĆ, Klaudio. Menedžment znanja : priročnik. Del 2. Maribor: Fakulteta za strojništvo, 2004. 75 str., ilustr. ISBN 86-435-0609-5. [COBISS.SI-ID 52768769]

  Adapter

  11. BORNEMANN, Manfred, LEBER, Marjan, POLAJNAR, Andrej, BUCHMEISTER, Borut, PANDŽA, Krsto, FULDER, Tatjana, PALČIČ, Iztok, VUJICA-HERZOG, Nataša, TOMINOVIĆ, Klaudio. Menedžment znanja : priročnik. Del 2. Maribor: Fakulteta za strojništvo, 2004. 75 str., ilustr. ISBN 86-435-0609-5. [COBISS.SI-ID 52768769]

  Co-Supervisor for Undergraduate Theses

  12. LAUKO, Bojan. Poliuretanska pena in optimiranje proizvodnje : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija, (Fakulteta za strojništvo, Diplomska dela visokošolskega strokovnega študija). Muta: [B. Lauko], 2004. IX, 55 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 9357078]

  13. ROZMAN, Robert. Racionalizacija dela s tehničnimi sredstvi v hotelu Kokra : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa, (Fakulteta za strojništvo, Diplomska dela visokošolskega strokovnega študija). Kranj: [R. Rozman], 2004. 61 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 9238806]

  14. KEGL, Darja. Uporaba načel inovacijskega menedžmenta pri razvoju izdelka : diplomsko delo univerzitetnega študijskega programa, (Fakulteta za strojništvo, Tekstil, Diplomska dela univerzitetnegaa študija). Maribor: [D. Kegl], 2004. 98 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 9349654]

  15. RAKOVEC, Klemen. Vrednotenje stroškov osebnih vozil : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija, (Fakulteta za strojništvo, Diplomska dela visokošolskega strokovnega študija). Maribor: [K. Rakovec], 2004. 69 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 9234198]

2003

 • ARTICLES AND OTHER COMPONENT PARTS

  1.08 Published Scientific Conference Contribution

  1. LEBER, Marjan, POLAJNAR, Andrej, WILLFORT, Reinhard. Knowledge management support in introducing innovative process. V: ILIĆ, Damir (ur.), BORŠIĆ, Mladen (ur.), BUTORAC, Josip (ur.). XVII IMEKO World Congress, June 22-27, 2003, Dubrovnik, Croatia. Metrology in the 3rd millennium : proceedings. Zagreb: HMD – Croatian Metrology Society, 2003, str. 1098-1101. [COBISS.SI-ID 8003862]


  MONOGRAPHS AND OTHER COMPLETED WORKS

  2.08 Doctoral Dissertation

  2. LEBER, Marjan. Model dinamičnega osvajanja izdelkov : doktorska disertacija. Maribor: [M. Leber], 2003. XI, 190 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 7802646]

  2.12 Final Research Report

  3. ROJS, Tomaž, GRANDOŠEK, Mirko, BUCHMEISTER, Borut, NIKOLIČ, Mateja, MURGELJ, Dušan, GRANDOŠEK, Mitja, PRAPERTNIK, Bernard, BEDJANIČ, Dušan, MEŽNARIČ, Blaž, VIDOVIČ, Milan, MÜLLER, Miroslav, POLAJNAR, Andrej, ZIERER, Janko, LEBER, Marjan, PANDŽA, Krsto, PALČIČ, Iztok, PIŽMOHT, Petja. Razvoj gonila s frekvenčno regulacijo za pogon sinhronskih logističnih linij v proizvodnih celicah : končno poročilo raziskave PRR. Maribor: Strojna, 2003. 1 mapa (loč. pag.), graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 8536342]


  SECONDARY AUTHORSHIP

  Supervisor for Undergraduate Theses

  4. KASPAR, Polonca. Analiza strukture dela in predlog izboljšanja organizacije v podjetju Prevent Halog : diplomsko delo [visokošolskega strokovnega študija], (Fakulteta za strojništvo, Tekstil, Diplomska dela visokošolskega strokovnega študija). Maribor: [P. Kaspar], 2003. VIII, 82 f. + pril., ilustr., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 8298518]

  5. MENHART, Aleš. Cost deployment kot integralni del QFD : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija, (Fakulteta za strojništvo, Diplomska dela visokošolskega strokovnega študija). Maribor: [A. Menhart], 2003. VII, 69 f. + pril., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 7780886]

  6. ŠČANČAR, Aleksander. [Model izdelave časovnih standardov za prebijanje pločevine] : diplomsko delo [visokošolskega strokovnega študija], (Fakulteta za strojništvo, Diplomska dela visokošolskega strokovnega študija). Maribor: [A. Ščančar], 2003. IV, 113 f., tabele. [COBISS.SI-ID 8407830]

  7. PATERNEŠ, Nataša. Organizacija proizvodnje oblačil z upoštevanjem načel racionalizacije in zmanjševanja izgub : diplomska naloga visoko strokovnega študijskega programa, (Fakulteta za strojništvo, Tekstil, Diplomska dela visokošolskega strokovnega študija). Maribor: [N. Paterneš], 2003. VIII, 84 f. + pril., ilustr., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 8078102]

  8. SOLERO, Simon. Postavitev klasifikacijskega ključa za označevanje izdelkov v podjetju Hypos Muta : diplomska naloga visokošolskega študijskega programa, (Fakulteta za strojništvo, Diplomska dela visokošolskega strokovnega študija). Maribor: [S. Solero], 2003. V, 59 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 8574998]

  9. ROŠER, Srečko. Vloga metode TRIZ in QFD pri razvoju izdelka : doplomsko delo visokošolskega strokovnega študija, (Fakulteta za strojništvo, Diplomska dela visokošolskega strokovnega študija). Maribor: [S. Rošer], 2003. IX, 91 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 8073238]

  Co-Supervisor for Undergraduate Theses

  10. VIHTELIČ, Marko. Armiranje komutatorjev izvedbe HB : diplomska naloga visokošolskega strokovnega študija, (Fakulteta za strojništvo, Diplomska dela visokošolskega strokovnega študija). Maribor: [M. Vihtelič], 2003. 66 f. + pril., ilustr., načrti. [COBISS.SI-ID 8549398]

  11. RIBIČ, Vinko. Model stroškovne kalkulacije pri določanju cene izdelka : diplomska naloga visokošolskega strokovnega študijskega programa, (Fakulteta za strojništvo, Diplomska dela visokošolskega strokovnega študija). Velenje: [V. Ribič], 2003. VI, 83 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 8067862]

  12. MEGLIČ, Aleš. Načrtovanje proizvodnje in vzdrževanje naprav v obratu Proizvodnja anod v Talum-u Kidričevo : diplomska naloga [visokošolskega strokovnega študija], (Fakulteta za strojništvo, Diplomska dela visokošolskega strokovnega študija). Maribor: [A. Meglič], 2003. IX, 56 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 8589078]

  13. ŠTOK, Andrej. Uvajanje informacijskega sistema Sap v proces nabave v Gorenju, d.d. : diplomsko delo [visokošolskega strokovnega študijskega programa], (Fakulteta za strojništvo, Diplomska dela visokošolskega strokovnega študija). Polzela: [A. Štok], 2003. 141 f. + pril., ilustr., tabele. [COBISS.SI-ID 8401174]